O javnem razpisu

Ljudska univerza Ajdovščina je skupaj s partnerji Ljudsko univerzo Ilirska Bistrica, Ljudsko univerzo Koper, Ljudsko univerzo Postojna, Ljudsko univerzo Škofja Loka in Ljudsko univerzo Sežana uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023). Konzorcijski partnerji so na razpis kandidirali s projektom Dvig digitalnih kompetenc 30+, katerega aktivnosti bodo potekale do konca leta 2023.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru programa React EU, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 16: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, prednostna naložba »1. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.« Več informacij o evropski evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.«

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) starih 30 let in več. Z udeležbo na izobraževanjih udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Cilji tega javnega razpisa so:

  • pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
  • spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo,
  • pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc.

Konzorcijski partnerji v projektu so pripravili osnovna in napredna izobraževanja za razvoj digitalnih kompetenc odraslih, starejših od 30 let. Programa se razlikujeta po težavnosti, sicer oba obsegata iste vsebinske sklope:

  1. Informacijska in podatkovne pismenosti
  2. Komuniciranje in sodelovanje
  3. Ustvarjanje digitalnih vsebin
  4. Varnost
  5. Reševanje problemov

V izobraževanja se lahko vključijo vsi prebivalci Republike Slovenije, stari 30 let in več. Za več informacij se obrnite na Natašo Škrinjar: natasa.skrinjar@lu-ilirska-bistrica.si ali na 041 438 599.

Termini

Partnerji v projektu

Vodilni partner projektnega konzorcija je Ljudska univerza Ajdovščina, v njem poleg Ljudske univerze Ilirska Bistrica sodelujejo še partnerji Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Postojna, Ljudska univerza Sežana in Ljudska univerza Škofja Loka.

(Skupno 84 obiskov, današnjih obiskov 1)