ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV (ZIP)

Program učenja slovenskega jezika po javno veljavnem programu Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki vsebinsko združuje učenje slovenskega jezika in program seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditev RS, se izvaja v obsegu 60, 120 ali 180 ur. Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Naročnik: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Brezplačno udeležbo v programu si zagotovite s Potrdilom o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu, ki ga izda Upravna enota.

Konzorcij: Ljudska univerza Ilirska Bistrica, Ljudska univerza Sežana, Ljudska univerza Koper, Veris d.o.o.

URNIK/OFFICE HOURS: ponedeljek – petek: 7.00 do 15.00, četrtek: 7.00 do 15.00, dalje po dogovoru

ENGLISH: The Slovene language learning program according to the publicly valid Initial integration of immigrants (ZIP) program, wich combines the learning of the Slovene language and the programe of familiarization with Slovene history, culture and the constitutional system of Republic of Slovenia, is implemented in the range of 60, 120 or 180 hours. In the process of learning the Slovene language, contents from life and work are integrated, which strengthen the integration of immigrants into Slovene society.

Free participation in the programe can be obtained with the Certificate of compliance with the conditions for participation in a single program issued by the administrative unit.

Učenje slovenščine je ključnega pomena za integracijo tujcev. V skladu z veljavno zakonodajo bo od 28. oktobra 2023 do 1. novembra 2024 v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje za polnoletnega družinskega člana tujca treba predložiti potrdilo o udeležbi v programu učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe.

Udeleženci, ki bodo tečaj obiskovali vsaj 80-odstotno, bodo upravičeni tudi do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika (izpita), ki bo 1. novembra 2024 postal pogoj za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za polnoletnega družinskega člana tujca na ravni A1 in na ravni A2 za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje.

ENGLISH: Learning Slovenian is crucial for the integration of immigrants. In accordance with the current legislation, from 28. october 2023 to 1. november 2024, in the process of extending a temporary residance permit for an adult family member of o foreinger, a certificate of participation in the program of learning the Slovenian language and getting to know Slovenian society will have to be submitted. Participants who attend the course at least 80% will also be entitled to a free first test of knowledge of the Slovenian language (examination), which will on 1. november 2024 become a condition for extending the temporary residance permit for an adult family member of a foreinger at level A1 and level A2 to obtain a permanent residence permit.

(Skupno 199 obiskov, današnjih obiskov 1)