Program Erasmus+ vzpodbuja mednarodno sodelovanje organizacij in posameznikov na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Njegov namen je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja s čimer se bo krepila socialna kohezija in konkurenčnost gospodarstva Evropske unije.

Povzetek projekta

V zadnjih dveh letih smo na organizaciji zaznali večjo potrebo po strukturiranem izobraževanju za vodenje kariere, posebno pri odraslih med 35 in 50 let starosti. V Svetovalno središča prihaja vedno več posameznikov, ki si želijo ali so primorani pričeti z načrtovanjem svoje kariere. Svetovalci v organizaciji morajo, za kvalitetno svetovanje, zelo dobro poznati področje načrtovanja in vodenja kariere in načine vodenja odraslega skozi proces načrtovanja kariere. S projektom želimo dvigniti kompetence udeležencev mobilnosti na področju načrtovanja kariere. Na mobilnosti, tedenskem tečaju o načrtovanju kariere, bodo udeleženi svetovalci spoznali tako teoretične osnove kot praktične primere in metode načrtovanja lastne kariere. Ob načrtovanju lastne kariere bodo dobro izkustveno spoznali celoten proces načrtovanja kariere. Svoje izkušnje in doživljanje svojih čustev ter miselnega procesa med načrtovanjem svoje kariere bodo prenesli v svoje delo. Svetovalci se bodo lažje postavili v situacijo svetovancev, jih spodbujali pri odkrivanju svojih neformalno pridobljenih znanj in jim nudili pomoč in oporo skozi celoten proces načrtovanja kariere. V ta namen smo oblikovali drugi cilj projekta, ki je priprava gradiva za načrtovanje kariere, ki bo namenjeno svetovancem. Gradivo jih bo vodilo skozi vse faze načrtovanja kariere kar bo svetovancu omogočilo predvidevanje dogodkov, pregled gradiva brez prisotnosti svetovalca, zapis resničnih podatkov v gradivo in s tem boljši ter realnejši načrt kariere.

Rezultat projekta

Načrtujemo več rezultatov projekta mobilnosti osebja. Poleg dviga kompetence načrtovanja kariere svetovalcev vključenih v mobilnost načrtujemo pripravo interne metode vodenja delavnice načrtovanja kariere za svetovalce v organizaciji in gradivo za svetovance s katerim bodo načrtovali svojo kariero.

Vrsta akcije: KA122-ADU – Mobilnost osebja in učečih se odraslih v splošnem izobraževanju odraslih za neakreditirane institucije

Trajanje projekta: 4.12.2023 – 3.10.2024

Znesek nepovratnih sredstev: 4.270,00 EUR

Razpis: 2023, 1. krog

(Skupno 20 obiskov, današnjih obiskov 1)