INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (ISIO)

Na organizacijski enoti (OE) Ljudska univerza Ilirska Bistrica deluje Svetovalna točka, ki izvaja dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih po modelu ISIO.

Informiranje in svetovanje nudimo v prostorih Osnovne šole Antona Žnideršiča, OE LU Ilirska Bistrica, na Rozmanovi ulici 25 b

Zagotavljamo vam prijazno, zaupno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje ter brezplačno svetovanje kot podporo pri izobraževanju in učenju odraslih.

Pomagamo pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere, skozi dejavnosti svetovalnega središča pa usposobljeni svetovalci promoviramo vseživljenjsko učenje in povezujemo ponudnike izobraževanja odraslih in svetovanja v svojem okolju.

ISIO svetovalci odraslim nudimo brezplačno in zaupno:

INFORMIRANJE O:

 • možnostih izobraževanja za poklic,
 • strokovnem izpopolnjevanju ali za prosti čas,
 • vpisnih pogojih v različne programe,
 • možnostih prehajanja med programi,
 • trajanju izobraževanja,
 • načinih preverjanja znanja,
 • učni pomoči,
 • možnostih za nadaljnje izobraževanje.

SVETOVANJE PRI:

 • odločanju in izbiri ustreznega izobraževalnega programa,
 • organizaciji in poteku učenja,
 • premagovanju učnih in drugih težav povezanih z izobraževanjem in učenjem,
 • vrednotenju posameznikovih kompetenc – skozi razgovor in s pomočjo različnih svetovalnih pripomočkov (kdo sem, kakšno je moje znanje in kakšne so moje sposobnosti, kako do cilja),
 • načrtovanju in spremljanju nadaljnje izobraževalne in poklicne poti,
 • razvoju osebne in karierne poti v vseh življenjskih obdobjih.

Informativno-svetovalna dejavnost je namenjena dijakom, študentom in odraslim.

Za informiranje in svetovanje nas lahko kontaktirate:

Varovanje osebnih podatkov

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča LU Ilirska Bistrica in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Osnovni šoli Antona Žnideršiča, OE Ljudska univerza Ilirska Bistrica vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Osnovni šoli Antona Žnideršiča, OE Ljudska univerza Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 25 b, 6250 Ilirska Bistrica.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Vabimo vas k obisku naše Svetovalne točke, kjer so vam vrata zmeraj odprta in vam bomo z veseljem pomagali najti odgovore na vaša vprašanja in poiskati rešitve za vaše težave.

(Skupno 220 obiskov, današnjih obiskov 1)